webinar register page

Webinar banner
Webinar: KORONAKRISEN ETTER 22 UKER – HVEM ER (IKKE) TILBAKE I JOBB?
Frischsenteret har siden de drastiske tiltakene mot smittespredning først ble innført i Norge fulgt utviklingen i permitteringer og oppsigelser. I vårt forrige webinar 16.juni fokuserte vi på mønstre i tilbakevendingen til jobb (fram til slutten av mai). Siden mai har arbeidsmarkedet tatt seg opp, arbeidsledigheten har falt og de fleste permitterte er nå tilbake i jobb. Likevel er arbeidsledigheten fremdeles på et svært høyt nivå.

Vi har nå fått utlånt meldekortdata til og med 31.8 fra NAV sammen med A-ordningsdata pr. 30.6, via SSB.

Utfra kunnskap fra tidligere perioder med høy arbeidsledighet er det forventet at tilbakevendingen til jobb langt fra er tilfeldig fordelt på tvers av grupper. En viktig grunn er at ulike næringer utvikler seg forskjellig. Men selv innen næringer er det grunn til forvente forskjellige mønstre. Formålet med kartleggingen som blir omtalt på webinaret er å avdekke hvor sterk denne sorteringen er og hvilke dimensjoner som er viktige. Ikke minst for utformingen av tiltak er det viktig med kunnskap om hvem som nå er ledige.

Koronakrisen har også rammet arbeidstakere som var ledige før krisen satt inn og vi vil også presentere omfang og mønstre i tilbakevendingen til jobb for denne gruppen, sammenliknet erfaringene til samme gruppe året før.

Prosjektet gjennomføres nå i samarbeid med forskere ved NMBU, Columbia University (NYC) og NAV.

Oct 21, 2020 08:30 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sverre A.C. Kittelsen.